Veřejné LED osvětlení LED osvětlení pro domácnost Průmyslové LED osvětlení

Vítáme vás na webové prezentaci LED osvětlení BONEW

Co je to LED osvětlení?

LED je polovodičový světelný zdroj. První produkty fungující na základě principu LED byly vyvinuty na počátku 60. let 20. století.

LED osvětlení se od ostatních elektrických zdrojů světla liší tím, že pracuje s výrazně menšími hodnotami proudu a napětí. Proto bylo jejich užití vhodné především v případě displejů.   

Ve zkratce lze základní výhody LED osvětlení oproti například žárovkám či zářivkám shrnout do sedmi základních bodů:

  1. DESETINÁSOBNĚ VĚTŠÍ ÚČINNOST – vhodné využití například v zařízeních využívajících k napájení baterie či v úsporných zařízeních.
  2. EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOST – na rozdíl od žárovek, jejichž životnost se pohybuje mezi 8000 až 12000 hodinami, jsou LED osvětlení schopna dosáhnout minimální životnosti 30000 – 50000 hodin.
  3. MOŽNOST ČASTÉHO VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ BEZ OHLEDU NA ŽIVOTNOST – oproti žárovkám u LED osvětlení nehrozí, že častým zapínáním a vypínáním dojde k snadnému shoření.
  4. BLESKOVĚ RYCHLÉ ROZSVÍCENÍ – LED osvětlení poskytují maximální světelný výkon ihned po rozsvícení. Doba potřebná k tomu potřebná se pohybuje v řádu mikrosekund.
  5. NEOBSAHUJÍ RŤUT – zásadní rozdíl oproti zářivkám. LED osvětlení neobsahuje rtuť, ale ani další nebezpečné chemikálie.
  6. POUZE NEPATRNÁ ZMĚNA BARVY – při snížení napájecího proudu („stmívání“) nedochází k vydávání žlutějšího světla, jak je tomu u žárovek.
  7. MÉNĚ HMYZU – děje se tak díky nesrovnatelně menšímu vyzařování ultrafialových/infračervených paprsků tepla. 

 
mail    administrace   © 2014 BONEW s.r.o. - LED osvětlení Karlovy Vary  |  Tvorba webových stránek  tvorba webových stránek